Uw voeten, onze zorg!

Maak direct een afspraak

Podologie

Heeft u pijn aan uw voeten? Of extra vermoeide voeten? Last van uw rug of zere knieën? Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over. Daarom is het verstandig dat u op tijd aan de bel trekt bij de registerpodoloog.  Een verkeerde stand of afwikkelpatroon kan verantwoordelijk zijn voor voet- en houdingsklachten.

Veel mensen hebben voet- en houdingsklachten zonder te weten wat ze daaraan kunnen doen. De registerpodoloog is een voetspecialist die in veel gevallen uitkomst kan bieden en die ook speciale kennis heeft van de kindervoet in de groei. De behandeling van een registerpodoloog bestaat uit een voet- en houdingsonderzoek en een deskundig advies. Als het nodig is kan de registerpodoloog een individuele voorziening in de schoen of aan de voet aanbrengen. Deze behandeling heft de klachten op, of voorkomt ergere klachten.

Zie het stukje vergoedingen, daar kunt u zelf bekijken welke vergoeding uw verzekeraar biedt. Afhankelijk van de richtlijnen van uw verzekering heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Uw registerpodoloog kan u hierover informeren.

Podologisch onderzoek

Tijdens uw eerste bezoek aan de register podoloog  wordt de tijd genomen voor een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

 • anamnese: u wordt gevraagd naar uw dagelijkse loopgedrag (sport, hobby’s, beroep), de aard en plaats van uw klachten, de voorgeschiedenis en het verloop van de klachten.
 • ganganalyse: uw looppatroon wordt geobserveerd en eventueel op video vastgelegd.
 • houdinganalyse: uw houding wordt gemeten.
 • functieonderzoek: de registerpodoloog  beschikt over uitgebreide onderzoeksmogelijkheden om te bepalen of de stand van uw voeten en de bewegingsuitslagen van uw gewrichten.  

Voetklachten

De registerpodoloog  kan helpen bij onder andere:

 • voorvoetklachten
 • pijn onder de middenvoet
 • hielklachten
 • zenuwklachten
 • branderig gevoel
 • instabiele enkels
 • verminderde beweeglijkheid
 • teenafwijkingen
 • voetdeformaties
 • houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
 • voetklachten bij kinderen 

Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan een registerpodoloog  voor aangename voorzieningen zorgen.

Afhankelijk van de aard of ernst van de klachten kan de registerpodoloog ook besluiten u door te verwijzen naar een medische specialist

Als blijkt dat uw klachten te behandelen zijn door het dragen van een zool, zullen deze binnen een aantal weken na het onderzoek klaar zijn. Na ongeveer 8 weken komt u langs voor een nacontrole.

Opleiding

Registerpodologen hebben een opleiding op hbo-niveau gevolgd aan de Academie voor Podologie en volgen regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de meeste actuele ontwikkelingen. Ze zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie Stichting LOOP en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ. Vandaar de naam registerpodoloog.

Verwijzing

U kunt met of zonder verwijzing van een arts naar een registerpodoloog. Sommige verzekeraars vragen een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen. Los van de vraag of verwijzing nodig is. werkt de registerpodoloog graag samen met andere zorgverleners en zal in overleg met u een rapportage voor uw huisarts verzorgen.

Podologie

Contactgegevens

Locatie Mierlo:
Podopraktijk Mierlo
Marktstraat 34
5731 HW Mierlo

Locatie Eindhoven:
CBT
Jasonstraat 3
5631 JB Eindhoven

0492-661357
info@podopraktijkmierlo.nl


Aangesloten bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie, (LOOP)inschrijvingsnummer 99060084
Ingeschreven bij KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg-
Geschillencommissie